Mercedes-Benz

Servis návěsů a přívěsů

Jsme autorizovaný servisní partner návěsů a přívěsů značky Schmitz Cargobull.
Opravujeme návěsy a přívěsy i ostatních značek.
Full servis

Za pevně stanovený měsíční poplatek máte jistotu, že ve smluvním období nebudete muset vynaložit ani korunu navíc za následující úkony: opravy a výměny dílů opotřebených provozem vozidla (např. brzdové obložení, tlumiče atd.), opravy závad způsobených vadou materiálu či výrobní vadou po uplynutí záruky poskytované výrobcem vozidla, provádění pravidelné údržby v rozsahu prací předepsaných výrobcem.

Service24h

Pokud se Vám někdy stane, že na cestě budete potřebovat technickou pomoc, nebo asistenci, obraťte se na Cargobull euroservice 24h, jehož součástí je i náš servis. Obrátíte-li se v takovém případě na naši asistenční službu okamžitě se postaráme o Vaše přípojné vozidlo a zajistíme, abyste byli i nadále mobilní, a to 24 hodin denně.
Asistenční služba Hoffmann a Žižák Zápy +420 602 207070
Hoffmann a Žižák Liberec +420 734 684 280
pro volání ze zahraničí na centrálu 00800 24 22 74 62 855

LSZ - Certifikát zajištění nákladu

Kontrolujeme a prodlužujeme platnost LSZ, což je certifikát, který předepisuje výrobci nástavby pevnostní kriteria. Díky tomu odpadá, nebo je velmi zredukované zajištění nákladu, což šetří čas při přepravě a zároveň poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti provozu. Tento certifikát má platnost 12měsíců a poté je nutné jej prodloužit.