Mercedes-Benz

Operativní leasing

Operativní leasing (OL) je moderní a efektivní produkt určený pro společnosti, které mají zájem o rychlou obnovu vozového parku. Doba trvání leasingové smlouvy je v podstatě libovolná. Při uzavření smlouvy je dojednán předpokládaný kilometrový proběh, po skončení smlouvy se vůz vrátí prodejci a Vy si můžete odvézt opět nový vůz. Další výhodou OL je také například odstranění rizik spojených s vlastnictvím vozidla a poklesu zůstatkové hodnoty vozidla. Rychlá obměna vozového parku umožňuje splňování nejpřísnějších ekonomických, bezpečnostních a ekologických nároků.

Do splátek je možné sjednat kromě pojištění rovněž širokou škálu servisních služeb, takže se nebudete muset obávat jakýchkoliv neočekávaných výdajů spojených s provozem Vašeho vozidla. Během smlouvy z auta zaplatíte pouze to, co „ojezdíte“. Administrativní služby jako je např. správa silniční daně a rozhlasových poplatků Vám dále usnadní správu vozového parku.

Operativní leasing Fleet (osobní vozidla)

Tento produkt je určen pro flotily osobních vozidel. Zahrnuje pronájem vozidel, kompletní služby a vychází z nejvýhodnějších cen všech jednotlivých složek tohoto komplexního produktu.

Mercedes-Benz CharterWay (užitková vozidla)

CharterWay je moderní produkt pro užitková vozidla charakterizovaný spojením finančních, servisních a administrativních služeb s cílem poskytnout zákazníkům užitkových vozidel komplexní službu s minimálními náklady a minimálním rizikem.

Produkt CharterWay integruje ve smlouvě o operativním nebo finančním leasingu další služby, jako jsou pravidelné kontroly vozidla, jeho opravy, výměny pneumatik nebo úhrady dálničních poplatků, atd.. Zvolíte si kilometrový proběh, dobu nájmu a hradíte pouze nájemné za užívání Vámi zvoleného automobilu. Zákazník v měsíčním nájemném platí z ceny vozidla pouze to, co z vozidla „ojede“, tedy ve vztahu k celkové délce pronájmu a celkovému počtu ujetých kilometrů. 

Hlavní výhody produktu CharterWay:

  • Ve splátce jsou zahrnuty veškeré nebo vybrané servisní výkony (servisní prohlídky, opravy, příp. výměny agregátů) a kalkulace těchto nákladů vychází z podmínek pro velkoodběratele.
  • Je vyloučeno riziko placení nečekané opravy, jakož i problémy s placením servisních výkonů v servisním středisku
  • Můžete se plně věnovat své činnosti a o provoz vozidel se stará autorizovaný servis.
  • V účetnictví je měsíčně zpracována jenom jedna splátka a ta je zaúčtována přímo jako náklad.
  • Získáváte transparentní přehled nákladů spojených s provozem vozidla.