Mercedes-Benz

Testovací jízda

Děkujeme za Váš zájem o testovací jízdu. Prosím seznamte se níže s podmínkami a vyplňte formulář. Jakmile to bude možné, budeme Vás kontaktovat a domluvíme se s Vámi na podrobnostech.

Formulář pro testovací jízdu

*
*
*

Upozornění

Vzhelem k široké nabídce vozidel a omezenému počtu předváděcích vozidel není preferované vozidlo a termín závazný. Na základě Vámi zvolených preverencí Vás budeme kontaktovat a domluvíme se s Vámi na podrobnostech.

*
*
*

* Prosíme, vyplňte všechny údaje označené hvězdičkou.

Prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Rádi bychom Vám poskytovali individualizované nabídky a informace o zboží a službách nabízených naší skupinou, které budou přímo odpovídat Vašim potřebám a zájmům. K poskytování takové služby, která spočívá ve vytváření nabídek služeb a produktů na míru za použití automatizovaných procesů a profilování na základě Vašich zájmů a spotřebitelského chování, potřebujeme Váš souhlas s užitím Vašich základních identifikačních a kontaktních údajů a údajů o Vašem spotřebitelském chování. Pokud máte o službu zájem, udělte nám prosím svůj souhlas prostřednictvím tohoto formuláře.
Vámi svěřené údaje a Vaše soukromí budeme důsledně chránit. Vaše osobní údaje budou používány a uchovávány pouze v rámci Evropské unie.
Udělení souhlasu je dobrovolné a můžete jej kdykoli odvolat. Stejně tak můžete, krom jiného, požádat o informace, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme, o jejich kopii a máte-li za to, že jsou údaje nepřesné, můžete požadovat jejich opravu. Dále máte právo na jejich výmaz. Souhlas je udělen na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu 5 let od posledního plnění společností-správcem vůči Vaší osobě (tedy poskytnutí zboží a služeb). Bližší informace o Vašich právech a způsobu, jak je můžete uplatnit, jsou uvedeny níže.
Ano, chci přijímat tyto individualizované nabídky a informace týkající se služeb a produktů společnosti Mercedes-Benz Group AG od Mercedes-Benz PRAHA s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 055 56 040, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 265774
Za tímto účelem poskytuji souhlas výše uvedeným společnostem (jednajícím v postavení správce) aby shromažďovaly, zpracovávaly, uchovávaly a činily si vzájemně dostupnými mé níže uvedené údaje ve specifikovaném rozsahu:
identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, Instant Messenger ID, adresy v sociálních sítích;
údaje o mém vozidle, tj. konfigurace vozidla, stav tachometru, údaje z digitální servisní knížky;
údaje o spotřebitelském chování, tj. údaje o zakoupených produktech a využitých službách (např. leasingové smlouvy, objednané služby Mercedes me connect, uložené konfigurace vozidla;
údaje o mých zájmech, tj. údaje, které vyplývají ze zakoupených doplňků vozidla, jeho specifické konfigurace, údaje o zájmech sdělené v rámci nákupu produktů a poskytování služeb, veřejně dostupné informace na sociálních sítích.
Souhlasím také s tím, aby mě výše uvedené společnosti kontaktovaly za níže uvedeným účelem pomocí uvedeného telefonního čísla a/nebo e-mailu.
Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu 5 let od posledního poskytnutí plnění ze strany společnosti-správce mé osobě (tedy poskytnutí služeb a zboží).
Souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání působí zároveň vůči všem výše uvedeným společnostem a jej možné je uplatnit u kterékoli z výše uvedených společností. Více informací o podmínkách zpracování osobních údajů, o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění níže.
Údaje se užívají k tomu, aby Vám byly písemně, v osobním rozhovoru nebo prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktního kanálu předkládány nabídky, které jsou individualizovány a zvoleny podle Vašich zájmů (např. testovací jízdy, zvláštní události, speciální nabídky, služby během návštěv u zákazníka). K zajištění individualizace nabídek budou použity analytické postupy (včetně vytvoření Vašeho profilu) za účelem vyhodnocení Vašich zájmů. Více o analytických postupech a profilování níže.
Ke zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely dochází na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas vyjadřujete dobrovolně, je možné jej odmítnout udělit. Vaše osobní údaje budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu pouze do té doby, než svůj souhlas odvoláte nebo vyjádříte nesouhlas se zpracováním, případně vyprší doba, na kterou jste souhlas udělili.
Za tímto účelem můžete kdykoliv využít např. portál Mercedes me, pokud si zde založíte účet, nebo se na nás můžete obrátit na této adrese: Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945 nebo se s námi spojit přes email dataprotection.praha@daimler.com nebo telefonicky na čísle +420 271 077 484.
Odvoláním vašeho souhlasu nebude dotčena oprávněnost zpracování údajů provedené až do okamžiku odvolání souhlasu ani jiné oprávněné zpracování údajů, prováděné například na základě zákona. Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí zejména právo na ODVOLÁNÍ SOUHLASU, PŘÍSTUP (informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a v jakém rozsahu, získání kopie zpracovávaných údajů, OPRAVU (právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné, případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné), VÝMAZ (právo být zapomenut), OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ (právo požadovat označení a případné omezení/pozastavení zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů), STÍŽNOST (právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv) a PŘENOSTILENOST (právo získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou).
Vaše osobní údaje budou příslušným subjektem odpovědným za zpracování údajů (správcem osobních údajů) ukládány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů, avšak maximálně po dobu pěti let od okamžiku Vašeho posledního kontaktu s příslušným správcem nebo po dobu delší, pokud je to nutné z důvodu archivačních povinností, které se vztahují na příslušného správce.
Udělením tohoto souhlasu též prohlašujete, že jste byl(-a) v podrobnostech seznámen(-a) o Vašich výše uvedených právech a jejich možného uplatnění při udělování tohoto souhlasu.
Tímto svobodně a vážně uděluji souhlas výše uvedeným společnostem a jejich autorizovaným prodejcům a servisním partnerům ve výše uvedeném znění k účelu a v rozsahu v tomto dokumentu popsaném.
Odesláním formuláře souhlasíte s výše uvedenými podmínkami. 
   
{"id":"de771711_026e_4f5d_8039_f87e94066abd","path":"/content/czechia/retail-cesko/hoffman-zizak/cs/desktop/passenger-cars/vehicle-type/nove-cla-kupe/testovaci-jizda/jcr:content/par/formview","messagingModule":"dcsv2","success":"E-mail byl úspěšně odeslán.","error":"E-mail se nepodařilo doručit. Prosím, zkuste to později.","closeButtonLabel":"Zavřít","successHeadline":"Success","errorHeadline":"Failure"}

Prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Rádi bychom Vám poskytovali individualizované nabídky a informace o zboží a službách nabízených naší skupinou, které budou přímo odpovídat Vašim potřebám a zájmům. K poskytování takové služby, která spočívá ve vytváření nabídek služeb a produktů na míru za použití automatizovaných procesů a profilování na základě Vašich zájmů a spotřebitelského chování, potřebujeme Váš souhlas s užitím Vašich základních identifikačních a kontaktních údajů a údajů o Vašem spotřebitelském chování. Pokud máte o službu zájem, udělte nám prosím svůj souhlas prostřednictvím tohoto formuláře.
Vámi svěřené údaje a Vaše soukromí budeme důsledně chránit. Vaše osobní údaje budou používány a uchovávány pouze v rámci Evropské unie.
Udělení souhlasu je dobrovolné a můžete jej kdykoli odvolat. Stejně tak můžete, krom jiného, požádat o informace, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme, o jejich kopii a máte-li za to, že jsou údaje nepřesné, můžete požadovat jejich opravu. Dále máte právo na jejich výmaz. Souhlas je udělen na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu 5 let od posledního plnění společností-správcem vůči Vaší osobě (tedy poskytnutí zboží a služeb). Bližší informace o Vašich právech a způsobu, jak je můžete uplatnit, jsou uvedeny níže.
Ano, chci přijímat tyto individualizované nabídky a informace týkající se služeb a produktů společnosti Mercedes-Benz Group AG od Mercedes-Benz PRAHA s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 055 56 040, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 265774
Za tímto účelem poskytuji souhlas výše uvedeným společnostem (jednajícím v postavení správce) aby shromažďovaly, zpracovávaly, uchovávaly a činily si vzájemně dostupnými mé níže uvedené údaje ve specifikovaném rozsahu:
identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, Instant Messenger ID, adresy v sociálních sítích;
údaje o mém vozidle, tj. konfigurace vozidla, stav tachometru, údaje z digitální servisní knížky;
údaje o spotřebitelském chování, tj. údaje o zakoupených produktech a využitých službách (např. leasingové smlouvy, objednané služby Mercedes me connect, uložené konfigurace vozidla;
údaje o mých zájmech, tj. údaje, které vyplývají ze zakoupených doplňků vozidla, jeho specifické konfigurace, údaje o zájmech sdělené v rámci nákupu produktů a poskytování služeb, veřejně dostupné informace na sociálních sítích.
Souhlasím také s tím, aby mě výše uvedené společnosti kontaktovaly za níže uvedeným účelem pomocí uvedeného telefonního čísla a/nebo e-mailu.
Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu 5 let od posledního poskytnutí plnění ze strany společnosti-správce mé osobě (tedy poskytnutí služeb a zboží).
Souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání působí zároveň vůči všem výše uvedeným společnostem a jej možné je uplatnit u kterékoli z výše uvedených společností. Více informací o podmínkách zpracování osobních údajů, o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění níže.
Údaje se užívají k tomu, aby Vám byly písemně, v osobním rozhovoru nebo prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktního kanálu předkládány nabídky, které jsou individualizovány a zvoleny podle Vašich zájmů (např. testovací jízdy, zvláštní události, speciální nabídky, služby během návštěv u zákazníka). K zajištění individualizace nabídek budou použity analytické postupy (včetně vytvoření Vašeho profilu) za účelem vyhodnocení Vašich zájmů. Více o analytických postupech a profilování níže.
Ke zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely dochází na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas vyjadřujete dobrovolně, je možné jej odmítnout udělit. Vaše osobní údaje budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu pouze do té doby, než svůj souhlas odvoláte nebo vyjádříte nesouhlas se zpracováním, případně vyprší doba, na kterou jste souhlas udělili.
Za tímto účelem můžete kdykoliv využít např. portál Mercedes me, pokud si zde založíte účet, nebo se na nás můžete obrátit na této adrese: Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945 nebo se s námi spojit přes email dataprotection.praha@daimler.com nebo telefonicky na čísle +420 271 077 484.
Odvoláním vašeho souhlasu nebude dotčena oprávněnost zpracování údajů provedené až do okamžiku odvolání souhlasu ani jiné oprávněné zpracování údajů, prováděné například na základě zákona. Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí zejména právo na ODVOLÁNÍ SOUHLASU, PŘÍSTUP (informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a v jakém rozsahu, získání kopie zpracovávaných údajů, OPRAVU (právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné, případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné), VÝMAZ (právo být zapomenut), OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ (právo požadovat označení a případné omezení/pozastavení zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů), STÍŽNOST (právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv) a PŘENOSTILENOST (právo získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou).
Vaše osobní údaje budou příslušným subjektem odpovědným za zpracování údajů (správcem osobních údajů) ukládány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů, avšak maximálně po dobu pěti let od okamžiku Vašeho posledního kontaktu s příslušným správcem nebo po dobu delší, pokud je to nutné z důvodu archivačních povinností, které se vztahují na příslušného správce.
Udělením tohoto souhlasu též prohlašujete, že jste byl(-a) v podrobnostech seznámen(-a) o Vašich výše uvedených právech a jejich možného uplatnění při udělování tohoto souhlasu.
Tímto svobodně a vážně uděluji souhlas výše uvedeným společnostem a jejich autorizovaným prodejcům a servisním partnerům ve výše uvedeném znění k účelu a v rozsahu v tomto dokumentu popsaném.