Mercedes-Benz

Distronic Plus

Nedostatečné rozestupy mezi vozidly, nepozornost na straně řidiče a nečekaná a prudká zastavení dopravy jsou nejčastějšími příčinami nárazů zezadu.

Adaptivní regulace rychlosti DISTRONIC PLUS na bázi radaru s integrovanou brzdou BAS PLUS Brake Assist od Mercedes-Benz vám v tom pomůže. Systém automaticky udržuje vzdálenost od ostatních vozidel a výrazně minimalizuje riziko nárazu do vpředujedoucího vozidla tak, že identifikuje potenciálně nebezpečné situace, na které reaguje.

Vyspělá radarová technologie, kterou DISTRONIC PLUS využívá, monitoruje situaci před vozidlem a dokáže rozpoznat hrozící nehodu.Do nárazníku jsou integrovány dva radarové snímače s krátkým dosahem, které pokrývají prostor od 20 cm do 30 metrů v úhlu 80 stupňů. Radar s dlouhým dosahem se skrývá za mřížkou chladiče. Nejnovější verze DISTRONIC PLUS zahrnuje speciální válcovou technologii, která umožňuje pokrytí s dlouhým i středním dosahem. Systém má buď dlouhý dosah 200 m v úhlu 18° nebo střední dosah 60 m v úhlu 60°.

DISTRONIC PLUS automaticky brzdí vozidlo v pomalé dopravě a v případě potřeby ho dokáže zcela zastavit. Automatické brzdění probíhá rychlostí zpomalení až 4 m/s2.

Jakmile to dopravní situace umožní, DISTRONIC PLUS opět zrychlí na nastavenou rychlost, a ušetří tak řidiči únavnou rutinu včetně opakovaného rozjíždění a zastavování v pomalém či hustém provozu.

Pokud DISTRONIC PLUS rozpozná, že je třeba výkonnější brzdění, ozve se přerušovaný výstražný signál a na palubní desce se rozsvítí varovný symbol. Tato dvě varování řidiče pobídnou k větší opatrnosti a v případě potřeby k manuálnímu zabrzdění. Pro opětovný rozjezd musí být ovladač regulace rychlosti zvednutý, nebo sešlápnut plynový pedál.

Rychlost nastavená řidičem se zobrazuje na displeji, když je systém DISTRONIC PLUS aktivován. Pokud se v dosahu radaru detekuje jiné relevantní vozidlo, na displeji se zobrazí i jeho rychlost. Dá se zobrazit i vzájemná vzdálenost.