Mercedes-Benz

BlueTEC

Technologie BlueTec vyvinutá společností Mercedes-Benz je založena na vyspělých vznětových motorech s přímým vstřikováním paliva ze společného tlakového potrubí a nabízí všechny dostupné výhody tohoto systému. BlueTEC je modulová koncepce pro efektivní snižování spotřeby paliva a emisí u vozidel se vznětovými motory. Její součástí jsou různé navzájem sladěné technické systémy, které kombinují technologie uvnitř motoru za účelem snížení množství neošetřených emisí a efektivní dodatečné úpravy výfukových plynů. Všechny důležité složky emisí jsou minimalizovány. Použitá technologie zahrnuje oxidační katalytický konvertor a filtr pevných částic. Nejdůležitějším cílem je však výrazně snížit emise oxidu dusíku – jediné složky výfukových plynů, jejíž hodnota je dnes u vznětových motorů vyšší než u motorů zážehových.

Společnost Mercedes-Benz vyvinula dvě varianty. První kombinuje oxidační katalytický konvertor a filtr pevných částic s úložným katalytickým konvertorem pro snížení oxidů dusíku s dlouhou životností a přídavným katalytickým konvertorem SCR (SCR = selektivní katalytická redukce). Ve druhé variantě se do proudu výfukových plynů vstřikuje přísada AdBlue®, neškodný roztok močoviny, který uvolňuje amoniak a ten štěpí až 80 % oxidu dusíku na neškodný dusík a vodu v katalytickém konvertoru SCR.

Podrobný popis inovativní technologie regulace výfukových plynů:

Cílem je optimalizovat motory a jejich spalovací procesy za účelem co možná největšího snížení množství neošetřených emisí. Tato technologie zahrnuje elektronickou regulaci motoru, ventilový rozvod pracující se čtyřmi ventily na válec,třetí generaci přímého vstřikování piezoelektrickýmivstřikovači ze společného tlakového potrubí, turbodmychadla s variabilní geometrií a uzavřený oběh výfukových plynů.

Oxidační katalytické konvertory se používají k minimalizaci emisí oxidu uhelnatého (CO) a nespálených uhlovodíků (HC).

Filtr pevných částic, který je v mnoha zemích standardní součástí všech osobních vozů Mercedes-Benz se vznětovými motory od léta 2005, snižuje množství emisí pevných částic na téměř neznatelnou hladinu.

Množství oxidů dusíku se snižuje prostřednictvím úložného katalytického konvertoru na oxidy dusíku ve spojení s katalytickým konvertorem SCR, popřípadě pomocí vstřikování přísady AdBlue ve spojení s katalytickým konvertorem SCR. Tyto mimořádně efektivní způsoby úpravy výfukových plynů umožňují snížení množství oxidů dusíku u vozidel s technologií BlueTEC až o 80%.

Volba mezi úložným katalytickým konvertorem na oxidy dusíku a vstřikováním přísady AdBlue závisí především na konstrukci daného vozidla. Technologie AdBlue představuje výhodu především pro sedany, pickupy a vozy SUV, protože jejich motory nemusí občas běžet na bohatou směs paliva a vzduchu, která je potřebná k čištění úložného katalytického konvertoru na oxidy dusíku využívaného k odstraňování škodlivých oxidů dusíku z výfukových plynů. To by bylo často nutné zejména u těžkých vozidel s vyšší spotřebou paliva, takže by se jejich potřeba ještě více zvyšovala.

Za účelem dosažení nejlepších možných výsledků s technologií BlueTEC je zapotřebí nafta bez obsahu síry (s obsahem síry menším než 15 ppm). Takové palivo snižuje množství emisí i u starších vznětových motorů.

Různé modely s technologií BlueTEC jsou k dispozici od podzimu 2009. Prakticky všechny tyto modely již splňují požadavky emisní normy Euro 6, která vstoupí v platnost pro nová vozidla až v roce 2015. Emise oxidů dusíku se u těchto modelů

snižují prostřednictvím přísady AdBlue ve spojení s katalytickým konvertorem SCR. Roztok AdBlue je uložen v samostatné nádrži, odkud se čerpá do dávkovacího modulu. Na běžný provoz stačí pouze malé množství této přísady, takže stačí ji doplňovat v rámci pravidelného servisu.