Mercedes-Benz

Attention Assist

Dlouhé cesty bez přestávek s sebou nesou vysoké riziko únavy a ani sami řidiči si často včas nevšimnou, že jsou příliš unavení.

Na základě studií se zjistilo, že přibližně jedna čtvrtina všech vážných dopravních nehod je zapříčiněna únavou za volantem. Testy provedené na více než 550 mužích a ženách ukazují, že mnoho lidí na sobě včas nerozpozná známky únavy. Únava se většinou stupňuje a její příznaky se neobjeví najednou. Schopnost vnímání a reakce řidiče se postupně snižuje, což znamená, že řidič často není schopen náležitě reagovat ani v počátečních fázích únavy.

Systém ATTENTION ASSIST od Mercedes-Benz hraje důležitou roli v prevenci nehod: na monotónních úsecích okresních silnic a na dálnicích je aktivní při rychlosti od 80 do 180 km/h a analyzuje řadu indikátorů, na jejichž základě monitoruje postupný přechod z čilosti na únavu.