Mercedes-Benz

EASY-PACK

Výklopná záď EASY-PACK se pohodlně a automaticky otevírá a zavírá stiskem tlačítka. To pomůže zejména osobám menšího vzrůstu při zavírání. Navíc je omezena výška otevření, aby nedocházelo k poškození. Výklopnou záď lze otevřít buď tlačítkem na klíčku zapalování, spínačem ve dveřích řidiče nebo klikou na samotné výklopné zádi.

Za účelem zamezení kontaktu s překážkou, jako jsou například garážová vrata, lze výklopnou záď EASY-PACK zastavit v jakékoli poloze. Prostřednictvím multifunkční nabídky na palubní desce lze navíc aktivovat omezovač otevření. Výklopná záď se pak bude otevírat pouze do výše střechy vozu.

Z bezpečnostních důvodů lze automatické zavírání aktivovat pouze spínačem na výklopné zádi; pokud budou v cestě překážky, zavírání se automaticky přeruší. Klikou lze výklopnou záď otevřít a zavřít ručně.