Mercedes-Benz

Active Blind Spot Assist

Nikdo nevidí, co se děje za jeho zády. Toto omezení se u vozidel vždy řešilo prostřednictvím zpětných zrcátek.I přes to zůstává oblast, kterou zrcátka nedokáží pokrýt: slepý úhel. Řidiči někdy přehlédnou, co se děje ve slepém úhlu. Což je často nebezpečné. Systém Active Blind Spot Assist od Mercedes-Benz řidičům pomáhá monitorovat obtížně viditelná místa. Varuje řidiče před detekovaným nebezpečím a dokáže zabránit nehodám tak, že v případě potřeby aktivně zasáhne.

Monitorovaný prostor asistenčního systému sahá cca 3,5 m napravo/nalevo od vozidla a 3 m za vozidlo.

Varovná funkce se vztahuje i na ostatní vozidla, která se do nebezpečné zóny dostanou přejetím do jízdního pruhu vedle daného vozidla. Předjíždějící vozidla systém zaznamená ihned poté, co vjedou do monitorované zóny. Předjetá vozidla jsou sledována cca 1,5 s po vstupu do monitorované zóny. Tak se zamezí neustálému zapínání ukazatelů směru při předjíždění řady vozidel a potlačí se zvukové varování, když se vozidlo vrátí do svého jízdního pruhu se zapnutým ukazatelem směru.